Stavební deník odpovídá příslušným zákonným normám a standardně obsahuje:

  • Obálku s motivem vaší firmy.
  • Pokyny pro vedení stavebního deníku.
  • Identifikační údaje stavby dle projektové dokumentace.
  • Změny a doplňky.
  • Přehled smluv včetně dodatků a změn.
  • Lhůtník.
  • Seznamy úředních opatření týkajících se stavby.
  • Seznamy dokladů týkajících se stavby.
  • Denní zápisy stavby – očíslované samopropisovací perforované a barevně odlišené trojsložky v počtu dle přání zákazníka (běžně 10, 20, nebo 50 samopropisovacích trojsložek).
  • Podložku mezi samopropisovací trojsložky s reklamou firmy.