kniha oborných prohlídek výtahu

Jak vyplňovat knihy výtahů a co vám v dokumentaci ulehčí život

1 března, 2021 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Jak vyplňovat knihy výtahů a co vám v dokumentaci ulehčí život”

Nejdříve je nutno uvést, že vaše povinnosti jako provozovatele se řídí normou ČSN27 4002, kde je najdete podrobně zpracovány. Ve zkratce je vaší hlavní povinností udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu, spolupracovat se servisní firmou, která bude řešit jak odborné prohlídky, tak případné závady, mít k dispozici technickou dokumentaci a také dokumentaci prohlídek výtahu.

A právě dokumentaci a prohlídkám se dnes budeme podrobněji věnovat. Jaké má náležitosti a jak ji vést, aby bylo vše v pořádku? A jak si celý proces můžete ulehčit?

Jsem majitel či provozovatel výtahu

Dnes už žádný předpis jasně nestanovuje provádění provozních prohlídek k tomu určeným dozorcem, stačí mít zajištěnou servisní firmu. Ani tak pro vás ale není provoz výtahu úplně bez práce. Je totiž zapotřebí pravidelně provádět tzv. kontrolní činnosti, a to buď podle návodu k používání (což ale neplatí u všech výtahů), nebo alespoň podle přílohy B ČSN 27 4002, kde jsou uvedeny servisní úkony, které musí provozovatel provádět jednou za 14 dnů. I tuto povinnost je ale možné nechat na vámi vybrané servisní firmě. Zde hovoříme například o kontrolách následujících náležitostí:

  • vybavení nástupišť/nákladišť,
  • osvětlení,
  • stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,
  • osvětlení klece,
  • ovládače v kleci, 
  • nouzová signalizace v kleci,
  • dorozumívací zařízení v kleci,
  • ovládače na nástupištích,
  • osvětlení přístupových cest. 

Záznamy o těchto kontrolách musí být vedeny v tzv. Knize výtahů. Formát takového dokumentu je čistě na vás. My rozhodně doporučujeme kontroly zapisovat do přehledné Knihy provozních prohlídek výtahu. V ní najdete strukturovaný seznam toho, co je zapotřebí podle normy ČSN27 4002 kontrolovat, ale také ucelený protokol ke každé kontrole, který stačí vyplnit. Máte tak vždy jistotu, že na žádnou z náležitostí nezapomenete. 

Knihu je vždy zapotřebí mít uloženou na místě, kde bude dobře dostupná, nejlépe ve strojovně výtahu.

Poskytuji servisní služby pro výtahy

Servisní firmy provádějí tzv. Odborné prohlídky výtahů. Díky nim je servisní pracovník schopen kvalifikovaně posoudit celkový stav výtahu včetně kontroly dokumentace.

Při odborných prohlídkách už je dle zmíněné normy mnohem více náležitostí, které je třeba mít na zřeteli. Posuzuje se a zkouší bezpečnostní prvky i jednotlivé komponenty výtahu. Proto je v Knize odborných prohlídek výtahů k dispozici podrobný rozsah kontrol i pravidelné preventivní údržby jednotlivých částí výtahu, pokud to vyžadují (jedná se například o mazání, čištění, seřízení, doplnění apod.) Vše je přehledně vytištěno na vnitřní části přebalu knihy, a vám tak nic podstatného neuteče.

Kniha odborných prohlídek výtahů obsahuje 33 x 3 samopropisovacích listů, na kterých najdete předtištěné protokoly. Součástí protokolu je seznam jednotlivých bodů ke kontrole v šachtě, strojovně i výtahové kleci. Pokud naleznete jakoukoliv závadu, v protokolu stačí zakroužkovat příslušné číslo a případně upřesnit níže v samostatném políčku. 

Dle platné normy v Knize najdete také Záznamy provedených odborných zkoušek, inspekčních prohlídek a zkoušek, které je třeba provést po podstatných změnách. 

Abyste tedy měli dokumentaci k výtahu naprosto v pořádku, využijete jak Knihu provozních prohlídek výtahu, tak i Knihu odborných prohlídek výtahu. Obě tyto povinnosti můžete nechat na dobré servisní firmě, která se postará jak o vyplňování jednotlivých protokolů, tak o jejich nezbytnou archivaci.

Vyberte a nebo si hned i objednejte Knihy prohlídek výtahu v sekci

Tags:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Sledujte nás

  

© stavebni-deniky.cz 2018;
webdesign: adart-reklama.cz
Personalizovaný stavební deník pro vaši firmu