Posts in Nezařazené

kniha oborných prohlídek výtahu

Jak vyplňovat knihy výtahů a co vám v dokumentaci ulehčí život

1 března, 2021 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Jak vyplňovat knihy výtahů a co vám v dokumentaci ulehčí život”

Dle ČSN27 4002 je povinností provozovatele, udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu, spolupracovat se servisní firmou, která bude řešit jak odborné prohlídky, tak případné závady, mít k dispozici technickou dokumentaci a také dokumentaci prohlídek výtahu

Deník BOZP a PO pro stavby

1 listopadu, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Deník BOZP a PO pro stavby”

Jedním z nástrojů a pomocníkem pro bezpečný chod prací na staveništi je náš DENÍK BOZP A PO.

Co je vlastně deník BOZP a PO?

Jedná se o publikaci, která v sobě zahrnuje protokoly a tiskopisy, které jsou nejčastěji využívány na stavbách a slouží k provádění předepsaných zápisů a kontrol BOZP a PO.

Označení BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jedná se o velice široký mezivědní obor. Legislativa ČR stanovuje pravidla a opatření, jejichž cílem je především předcházet ohrožením a poškozením lidského zdraví při pracovním procesu. Pod zkratkou PO se skrývá požární ochrana a je souhrnem technicko – organizačních opatření, která mohou zabránit vzniku požáru, nebo omezit jeho ničivé následky. Pokud budeme analyzovat možná nebezpečí a rizika, se kterými se pracovníci při výkonu svých profesí setkávají, je nutno konstatovat, že staveniště bylo, je a ještě dlouho bude, jedním z nejrizikovějších pracovišť. Je to především z toho důvodu, že se na něm setkáváme s řadou nebezpečných a rizikových pracovních činností, které se vzájemně prolínají a doplňují a jsou nezbytné pro vlastní realizaci stavby. K míře rizikovosti práce na stavbě mimo jiné přispívá i různá profesní kvalita a zkušenosti jednotlivých zhotovitelů a dodavatelů. Jednoduše řečeno na stavbě se potkávají různé profese a pracovníci, kteří se po ní pohybují, jsou v rozsahu od odborných až po pomocné dělníky. Proto je velmi významná úloha zadavatelů a koordinátorů BOZP na staveništích při snižování rizikovosti prováděných pracovních činností. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty jsou si toho plně vědomy a dané problematice se pečlivě věnují a důsledně kontrolují, zda jsou všechny požadavky na zabezpečení zdraví správně dodržovány a plněny.

Jak vám deník BOZP a PO usnadní práci?

Základní výhodou deníku je, že na jednom místě a v jedné publikaci jsou k dispozici základní dokumenty, které jsou vlastně každodenně na staveništích používány. Není potřeba složitě skladovat samostatné formuláře, případně je dohledávat na internetu a stahovat, komplikovaně s nimi manipulovat a následně je uchovávat pro předepsanou archivaci. Při kontrole OIP a HZS ČR se podstatně zjednodušuje dokladování provedení všech předepsaných školení, kontrol apod., které je nutné na staveništi provádět. Deník BOZP a PO je opravdu kvalitním pomocníkem pro každou stavební společnost a koordinátora BOZP na staveništi. Umožňuje jim snadnou manipulaci s dokumenty a především udržování pořádku a přehledu o předepsaných činnostech stanovených jednotlivými zákony, nařízeními vlády a normami.

Deník BOZP a PO je doplněk ke stavebním deníkům. Deníky BOZP a PO pro vás vyrobíme s vaším logem a grafickým stylem na titulní straně. Dále si můžete vybrat ze dvou variant: pro vetší stavby (132 stran) nebo pro stavby menšího rozsahu (53 stran) a to vše již od jednoho kusu.

Montážní deníky, jejich význam, účel a využití

19 září, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Montážní deníky, jejich význam, účel a využití”

Deníky nejsou pouhou formalitou, která nadbytečným papírováním odvádí od prováděné práce. Jsou platným dokumentem, který vypovídá o průběhu realizace, eviduje spotřebu materiálu, vykonané prohlídky i kontroly. Zaznamenává také jakékoli průběžné změny. Montážní deník je důležitý nejen pro úřady, kolaudace a schvalovací orgány. V případě sporu jednoznačně prokáže oprávnění stížnosti nebo její bezdůvodnost.

Obyčejný sešit již dnes nestačí

Montážní deník je v podstatě stavební deník který je potřeba od počátku prací až po kompletní předání díla a měl by zůstat k dispozici v archivu i následně. Obsahuje originální části – úvodní listy o zadané práci a jejím rozsahu, denní záznamy z průběhu realizace a přílohy. Je tedy souborem zásadních údajů včetně bezpečnostních událostí, nehod, trestních událostí, reklamací, víceprací. Podle povahy prováděné práce je možné znamenat i výrazné změny počasí, které mohou ovlivnit činnost při práci i stav díla.

Pohodlné a profesionální řešení

S ohledem na soubor údajů, které se do deníku zapisují, je vždy nejjednodušší pořídit stavební a montážní deník. Nemusíte pátrat po jednotlivých kolonkách, psaný text má již předem danou úpravu a profesionálnější vzhled. Stavební nebo montážní deníky je možné objednat i na zakázku a pak můžete mít montážní deník s logem vaší firmy, kontaktními údaji, předepsaným seznamem pověřených a zastupujících osob. Deníky je možné upravit do velikosti i počtu kolonek, přidat specifické oddíly a podobně. Při předávání díla působí deník lepším dojmem a vypoví i o vašem smyslu pro pečlivost.

Stavební a montážní deník s logem firmy pořídíte za rozumné náklady, které se vrátí v lepší reprezentaci firmy. Každý komu přijde deník do ruky, uvidí vaše logo.

Montážní deník je důležitým dokumentem. Pokud jej budete mít a budete jej řádně vyplňovat, předejděte nepříjemným sporům s dodavateli i zadavatelem díla. Montážní deník vám bude dobrým nástrojem pro záznamy všech prací. To vás pomůže ochránit a bez zbytečných dohadů, pochybností bude sloužit jako doklad o provedených montáží. V případě reklamace nebo zpochybnění vyúčtování budete moct snadno prokázat odsouhlasené vícepráce i realizovaný postup.

Video: Stavební deníky, jak je děláme my.

26 června, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Video: Stavební deníky, jak je děláme my.”

Stavební deníky. Věc, která nesmí chybět na žádné stavbě nejen proto, že je ze zákona povinná, ale také kvůli tomu, že se vám to vyplatí.

Díky personalizovaným stavebním deníkům od nás si děláte dlouhodobou reklamu a jste vidět!

» Podívejte se na naši nabídku stavebních a montážních deníků.

„Oceňujeme vlastní design, předtištěné kontakty dle našich potřeb, skvělá a rychlá domluva.“

p. Pelikán, vedoucí kvality
Eurovia CS, a.s.

Stavební deníky ve firemních barvách, aneb Jak být o krok před konkurencí?

18 června, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Stavební deníky ve firemních barvách, aneb Jak být o krok před konkurencí?”

Stavební deníky

Realizaci stavby vždy provází řada povinných nařízení, vedení administrativy i povinných zkoušek. Stavební deník je praktickým nástrojem, který přehledně eviduje důležité údaje, rozsah i termín provedení stavebních a kontrolních činností. Při dohledu stavby máte na výběr tuto pomůcku v podobě levné předtištěné knihy, ale také jako upravenou personalizovanou nebo elektronickou variantu.

Dokonalý přehled nad průběhem realizace stavby

Stavební deník v základu obsahuje údaje o stavbě, identifikaci podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam úředních opatření, dokladů i technické dokumentace stavby. Důležitými položkami je přehled zkoušek, objednávek subdodavatelů a průběh plnění. Oprávněné osoby podle probíhající realizace zapisují jednotlivé údaje a svým podpisem stvrzují jejich správnost.

Klasické předtištěné deníky

Léta používaná klasika, předtištěné stavební deníky, jsou v nabídce běžných papírnictví. Předtištěné formuláře pracují se základními povinnými údaji. Pevná složka na recyklovaném papíře dává na výběr v klasické velikosti A4 ve formátu na šířku nebo výšku. Většinou jsou použité samopropisovací papíry, zapsané údaje ve třech kopiích můžete snadno rozdělit podle potřeby. Jednoduchá levná forma je dostačující pro běžně zapisované údaje. Cena se pohybuje okolo 100 – 200 Kč. Deník by měl být uchováván na bezpečném místě, stranou možného poškození vlhkostí. Pro účely běžných prací může být jednoduchým, funkčním a dostačujícím nástrojem.

Stavební deník na míru

Personalizované stavební deníky stojí na pomezí obyčejného papírového deníku a upraveného deníku sdíleného. Z klasické formy deníku si půjčují pohotový zápis obyčejnou tužkou, jednoduchou autorizaci podpisem i snadnou přenosnost. Moderní přístup pak v úvodním nastavení dovoluje veškeré kolonky upravit podle aktuálních potřeb. Rozsah i počet polí můžete přizpůsobit zvyklostem vaší společnosti, k základním údajům doplníte další podrobnosti.

O krok před konkurencí – perfektní vizitka

Vzhled deníku je pak navíc oživen logem a firemními barvami. Tvrdá podložka vám usnadní zapisování v prostředí stavby přes samopropisovací strany. Podložku můžete doplnit kontaktními údaji a využívat ji i jako praktickou nápovědu. Využít ji můžete i jako reklamní plochu a prezentovat realizovaná díla. Lze vložit jakékoli vámi dodané fotografie či grafické podklady.

Personalizovaný stavební deník podpoří vaše profesionální vystupování, podtrhne váš smysl pro detail. Tiskopisy vyrobené na zakázku nepředstavují vysokou investici a přitom vám zajistí skvělou propagaci. Podpořte svou firmu prostředky, které budou mít skutečný efekt. Udělejte na své klienty i dodavatele ten nejlepší dojem. Ušetřete si denní rutinu a zlepšete přehled nad důležitými dokumenty i postupem realizovaného díla.

Sdílená data – moderní přehled

Elektronický stavební deník nabízí výhodu v okamžitém sdílení. Investor, zadavatel i dohled stavby může kdykoli a odkudkoli procházet příslušné dokumenty. Ucelený systém je bezpečně uložený na chráněném virtuálním disku. Avšak nutnost internetového připojení a používání výpočetní techniky může na staveništi představovat dosti zásadní problém. Proto se tento systém do praxe prosazuje velmi pomalu a výhody tištěných stavebních deníku jsou při běžné práci na staveništi často bez internetového připojení či výpočetní techniky nesporné. To dokazuje i to, že největší stavební firmy u nás stále preferují tištěné stavební deníky s ohledem na snazší manipulaci a nezávislost na síti. Ve větším měřítku se elektronické stavební deníky u nás zatím neprosadily.

Podívejte se na nabídku personalizovaných stavebních deníků

Hit posledních let: Stavební deník s reklamou

11 června, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Hit posledních let: Stavební deník s reklamou”

Proč stále více stavebních firem používá stavební deníky ve svých barvách, se svým logem, se svou reklamou?

Každý, kdo se pohybuje ve stavebnictví, jistě ví, jak vypadá stavební deník. Ty obyčejné se vyrábějí velkosériově a dají se koupit v papírnictví nebo na internetu. Jsou to stavební deníky se standardní obálkou a standardním obsahem. Splní se zákonné normy… a to některým firmám stačí, ale moc parády neudělají. A neudělají ani žádnou reklamu. A to je škoda!

EXISTUJE LEPŠÍ MOŽNOST. STAVEBNÍ DENÍK S REKLAMOU
(Pokračování textu…)

Jak psát stavební deník aneb co byste určitě měli vědět

27 února, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Jak psát stavební deník aneb co byste určitě měli vědět”

Stavební deníky jsou důležitou součástí práce na stavbě. S námi si navolíte, jak by měl váš deník vypadat, vyplnit ho a starat se o něj ale už musíte sami. A občas to může být pěkná věda! Abyste nebyli zaskočeni při obstarávání někdy zapeklitého stavebního deníku, shrnuli jsme pro vás to nejdůležitější z práva a praxe.
(Pokračování textu…)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Sledujte nás

  

© stavebni-deniky.cz 2018;
webdesign: adart-reklama.cz
Personalizovaný stavební deník pro vaši firmu